Volume 5 Number 1

CVIA Journal Volume 5 Number 1

Does Minimizing Ventricular Pacing Reduce the Incidence of Atrial Fibrillation? A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials
Authors: Lakhani, Ishan; Gong, Mengqi; Wong, Cheuk Wai; Bazoukis, George; Letsas, Konstantinos P.; Li, Guangping; Wahleed, Khalid bin; Xia, Yunlong; Baranchuk, Adrian; Tse, Gary; Leung, Keith Sai Kit; Liu, Tong; Chang, Dong; International Health Informatics Study (IHIS) Network1

Dyssynchrony Induced by Ventricular Preexcitation: A Risk Factor for the Development of Dilated Cardiomyopathy
Authors: Dai, Chencheng; Guo, Baojing; Han, Ling; Sang, Caihua; Dong, Jianzeng; Ma, Changsheng

Identification of Three FBN1 Mutations in Chinese Patients with Typical or Incomplete Marfan Syndrome by Whole-Exome Sequencing
Authors: Fang, Guangming; Miao, Jinxin; Peng, Ying; Zhai, Yafei; Wang, Chuchu; Zhao, Xiaoyan; Wang, Yaohe; Dong, Jianzeng

An Observational Study of the Relationship Between Outcome and Platelet Reactivity in Chinese Patients Undergoing PCI Loading with 600 mg Clopidogrel
Authors: Li, Jing-xiu; Weng, Ling; Li, Xue-qi; Li, Yang; Yan, Shu-jun; Song, Zhao-yan; Zhang, Xue-yan; Cha, Li; Lin, Lin; Yang, Tian-shu; Lv, Wei-jun; Dai, Ying-nan; Chen, Ye-ping; Xia, De-Jun; Li, Xin; Jin, En-ze

Serum Procalcitonin Levels on Admission Predict Death in Severe and Critical COVID-19 Patients in Wuhan, China
Authors: Jin, Han; Yang, Shengwen; He, Pengkang; Weng, Haoyu; Liu, Shengcong; Yang, Fan; Zhang, Long; Fan, Fangfang; Zhang, Yan; Zhou, Jing; Li, Jianping

Differentially Expressed MicroRNAs Associated with Vein Graft Restenosis in Rats
Authors: Wan, Shuwei; Cao, Hui; Zhao, Yubo; Guo, Yaming; Li, Chuang; Li, Nan; Cao, Can; Hua, Zhaohui; Li, Zhen

Spontaneous Coronary Artery Dissection with Iliac Artery Dissection: A Case Report and Literature Review
Authors: Du, Jun; Du, Jianlin; She, Qiang; Deng, Songbai

Percutaneous Closure of Patent Foramen Ovale in a Patient with Mirror-Image Dextrocardia and Situs Inversus
Authors: Jiang, Xiaofei; Zhang, Heng; Qian, Mingyang

Who are the Faculty in Academic Cardiovascular Medicine?
Author: Conti, C. Richard

International Exposure to Cardiovascular Training
Author: Conti, C. Richard